Platforma elearningowa ZSTiO w Sandomierzu - wersja 2

Absolwent kursu po zdaniu egzaminu zewnętrznego będzie uprawniony do realizowania zadań zawodowych:

  • wykonywania diagnostyki, pomiarów układów elektrycznych i elektronicznych
  • wykorzystywania programów komputerowych do diagnostyki
  • lokalizowania uszkodzeń w/w układów
  • wykonywania napraw i regulacji układów elektrycznych i elektronicznych


Kwalifikacja ta pozwala na dalsze kształcenie w zawodzie technik pojazdów samochodowych lub uzyskanie dyplomu w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych. Słuchacz po zdobyciu 3 kwalifikacji M.18; M.12; M.42 oraz ukończeniu szkoły średniej otrzymuje tytuł: technik pojazdów samochodowych.

Skip Navigation

Navigation