Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Sandomierzu