Urzeczywistnianie wartości- praca z tekstem.

W załączniku macie tekst J. Tischnera. Przeczytajcie tekst i odpowiedzcie na trzecie pytanie.

https://drive.google.com/drive/folders/1KNEuy51XjyaZTAp3MLnm5nfJHk2_WEYu?usp=sharing 

Wasze zadanie będzie polegało na pracy z podręcznikiem (zdjęcia w załączniku).

1. W pierwszej części uważnie przeczytajcie i odpowiedzcie w zeszycie na pytania postawione w każdym podrozdziale: np.Czym zajmuje się aksjologia? itd. do str. 105.

2. Do podrozdziału Porządkowanie wartości w notatce w zeszycie wymieniacie dwie hierarchie wartości (Schelera i Ingardena) i wymieniacie wg tych hierarchii wartości, które dla Was są ważne.

3. W podrozdziale Ścieranie się wartości opisane jest na czym polega dylemat moralny. Zastanówcie się, czy mieliście już kiedyś dylemat moralny, może znacie z literatury, filmu... Opiszcie przynajmniej trzy.

4. Dla chętnych: Praca z tekstem "Rodzaje wartości" Romana Ingardena i odpowiadacie na dwa pytania do tekstu.

2020 rok jest ogłoszony Rokiem Romana Ingardena, jednego z największych polskich filozofów.

https://drive.google.com/open?id=1iriobwMY7dPM3mWSv4AqPa4tfGxCdOKo